Adresa:Theodor Aman nr. 31, sector 1, Bucuresti
Telefon:0722.611.2015 sau 0730.473.146
Fax:031.814.56.36

Clauza de confidentialitate

MODEL CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

Partile sunt de acord ca pot avea atat calitatea de beneficiar al informatiilor confidentiale, cat si de parte care dezvaluie informatii confidentiale si au obtinut sau urmeaza sa obtina pe durata executarii contractului, anumite informatii confidentiale astfel cum sunt definite mai jos.
Prin informatii confidentiale, partile inteleg [se descriu, se enumera informatiile confidentiale]*.
Pe durata prezentului contract si dupa incetarea acestuia, beneficiarul informatiilor confidentiale nu are dreptul sa:
a) copieze, multiplice, distribuie, dezvaluie in nici un fel, total sau partial, nici unei alte persoane, companii, corporatii sau entitati, nici una din informatiile confidentiale sau aspecte legate de acestea;
b) permita tertilor accesul la informatiile confidentiale.
Daca se dovedeste de catre instanta ca beneficiarul informatiilor confidentiale a incalcat cu intentie prezentul contract, acesta se obliga la plata unei despagubiri in valoare de [se precizeaza cuantumul daunelor-interese]**

*se precizeaza cu exactitate informatiile cu caracter confidential
** in functie de prejudiciul produs, instanta poate diminua despagubirile solicitate de angajator. Daunele interese reprezinta pentru creditor (partea pagubita) un echivalent in bani destinat sa acopere prejudiciul suferit ca urmare a neexecutarii, executarii cu intarziere sau executarii necorespunzatoare a contractului de catre debitorul aflat in culpa. Cuantumul daunelor-interese poate fi evaluat conventional de catre parti prin contractul individual de munca. Aceasta nu inseamna, insa ca instanta nu poate diminua suma prevazuta de parti in cazul in care nu este proportionala cu prejudiciul produs si dovedit. Daca partile nu inteleg sa prevada prin contract cuantumul daunelor-interese, acesta va fi stabilit de instanta in functie de evaluarea prejudiciului. Dovada prejudiciului suferit ca urmare a nerespectarii clauzei apartine partii vatamate.
Incalcarea obligatiei de confidentialitate de catre salariat poate determina si raspunderea disciplinara a acestuia, in masura in care aceasta este considerata abatere disciplinara. In ultima instanta se poate ajunge chiar la desfacerea contractului de munca. Desigur ca cele doua raspunderi -disciplinara si patrimoniala - pot fi cumulate.

ATENTIE!
1. Pentru a elimina dificultatile de probare a incalcarii acestei clauze este important ca partile sa defineasca prin contract informatiile confidentiale. Pana in prezent s-au intalnit in practica doua abordari, care nu se exclud neaparat una pe alta:
- definirea exacta a informatiilor confidentiale in functie de domeniul de activitate
- stabilirea unei proceduri interne de insemnare a informatiilor confidentiale plecand de la modelul stabilit prin HG nr. 581/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu. Astfel, pentru identificarea documentelor continand informatii confidentiale vor fi inscriptionate cu litera ?S? inaintea numarului de inregistrare. De asemenea, aceste documente vor fi marcate cu insemnul stabilit de angajator. Accesul angajatilor la astfel de documente se va face numai in baza autorizatiei scrise emisa de angajator.
2. Compensarea salariatului pentru respectarea clauzei de confidentialitate nu reprezinta o conditie de validitate a acesteia, cu alte cuvinte se poate aprecia obligatia de confidentialitate ca fiind o obligatie de serviciu normala.
3. Obligatia de confidentialitate incumba partilor atat pe durata executarii contractului, cat si dupa incetarea acestuia, fara a se preciza o durata maxima in care clauza de confidentialitate isi poate produce efectele.
(c) 2007-2013 Advisors - Termeni si conditiiPowered by Blue Project Software